Klienci Biznesowi

Kancelaria Adwokacka oferuje KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ podmiotów gospodarczych.

Świadczymy pomoc prawną:

 • w ramach stałej obsługi prawnej ,
 • przy zleconych sprawach.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA gwarantuje ze strony Kancelarii:

 • nieustanny nadzór nad zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością przedsiębiorstwa,
 • dyspozycyjność,
 • szybkość i rzetelność rozwiązywania problemów prawnych,
 • całkowitą poufność obejmującą wszelką wiedzę nabytą przez Kancelarię w związku ze współpracą,
 • dogodne formy rozliczeń.

Kancelaria deklaruje pełną dyspozycyjność w sprawach Przedsiębiorcy objętego stałą obsługą prawną i udzielania Mu pierwszeństwa przed innymi kontrahentami Kancelarii, na zasadach równych z podmiotami, na rzecz których Kancelaria również sprawuje stałą obsługę prawną.

Kancelaria przedstawia raporty na temat stanu wszystkich zleconych spraw w toku w systemie miesięcznym, według stanu na ostatni dzień miesiąca objętego sprawozdaniem – w terminie do 7 dnia miesiąca następnego.

Obsługa prawna obejmuje między innymi:

 • sporządzanie umów i opinii prawnych, jednostronnych oświadczeń woli, listów intencyjnych, opiniowanie projektów tych dokumentów wskazując na potencjalne zagrożenia wynikające z ich brzmienia, proponowanie korzystnych dla Klienta zmian,
 • opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług,
 • pomoc w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym nabywania i zbywania zorganizowanych części przedsiębiorstwa, udziałów,
 • analizę sytuację faktyczno-prawnej Przedsiębiorcy i doradztwo,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania prawne,
 • identyfikowanie problemów prawnych mogących powstać w przyszłości;
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywanie aktów wewnętrznych,
 • prowadzenie bieżących szkoleń tematycznych dla pracowników Przedsiębiorcy,
 • bieżące konsultacje i doradztwo prawne w sprawach organizacji i zarządzania spółką,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa wekslowego,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
 • świadczenie bieżących porad prawnych w siedzibie Przedsiębiorcy,
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów w których funkcjonują nasi Klienci,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym,
 • sporządzanie pism wszelkiego typu.

§ Prawo cywilne – umowy i kontrakty handlowe

§ Prawo spółek handlowych

§ Prawo konkurencji – nieuczciwa konkurencja

§ Prawo pracy

§ Windykacja należności pieniężnych