POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuje się:

  • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • uzyskaniem decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
  • odwołaniami od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowaniem przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • odwołaniami od decyzji urzędów skarbowych,
  • sprawami z zakresu gospodarki nieruchomościami.