PRAWO CYWILNE – RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIA

Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, by znaleźć dla swego Klienta przede wszystkim SKUTECZNE ROZWIĄZANIE – kompleksowo i wnikliwie zajmując się zleconą sprawą.

Fachowo pomagamy w sprawie:

 • udzielając ustnych porad prawnych (na spotkaniu, drogą telefoniczną, mailową),
 • sporządzając projekty umów (w formie elektronicznej i tradycyjnej pisemnej),
 • analizując zlecone sprawy, opiniując, przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązania, uprzedzając o konsekwencjach podejmowanych czynności,
 • prowadząc w imieniu Klienta negocjacje,
 • reprezentując przed sądami i organami administracji we wszystkich instancjach – jako PEŁNOMOCNIK.

Kancelaria prowadzi sprawy związane z prawem własności i innymi prawami rzeczowymi, tj. o:

 • przywrócenie stanu zgodnego z prawem – wydanie nieruchomości właścicielowi,
 • opróżnienie lokalu (mieszkalnego, użytkowego),
 • naruszenie posiadania – przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń,
 • wykup działki zajętej przez budynek wzniesiony na cudzym gruncie,
 • tzw. „mienie zabużańskie”,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej,

Kancelaria służy kompleksową pomocą w zakresie prawa zobowiązań oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

Rzetelnie i z zaangażowaniem pomagamy naszym Klientom w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowania związane z wypadkami drogowymi,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem,
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej, służbę zdrowia,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń – szkody na osobie, na majątku,
 • spory na tle waloryzacji świadczeń ubezpieczyciela,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania za sieci przesyłowe (od sierpnia 2008r.  istnieje taka możliwość, gdy linia np. telefoniczna, gazowa, światłowodowa biegnie przez nieruchomość – za odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli)
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa,
 • roszczenia z tytułu umów, między innymi:
 • poręczenia,
 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • leasingu,
 • o dzieło,
 • zlecenia,
 • spółki cywilnej;
 • bezpodstawne wzbogacenie