Prawo cywilne – umowy i kontrakty handlowe

Oferujemy:

 • sporządzanie umów, między innymi:
  • roboty budowlane,
  • przewozu,
  • spedycji,
  • zlecenia,
  • o dzieło
  • o świadczenie usług,
  • najmu.
  • wszelkie czynności związane z tworzeniem i realizacją kontraktów,
  • dochodzenie należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sporządzanie opinii prawnych, wskazywanie skutecznych biznesowo rozwiązań prawnych,
  • analizę treści umów funkcjonujących w obrocie – umów przedwstępnych, pośrednictwa, umów zawieranych z deweloperami, także pod kątem zawarcia w nich klauzul niedozwolonych,
  • negocjujemy w imieniu klienta warunki umów,
  • regulację stanów prawnych nieruchomości, w tym obciążeń hipotecznych,
  • pomoc w fazie przesądowej – badając zasadność prowadzenia sporu, negocjując warunki zawarcia ewentualnej ugody,
  • prowadzenie mediacji,
  • informowanie klienta o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego,
  • reprezentację  przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Kancelaria dokłada wszelkich starań analizując sprawę, by zaproponowany wariant rozwiązania był najskuteczniejszy dla Klienta