PRAWO MIESZKANIOWE

SŁUŻYMY RZETELNĄ POMOCĄ przy:

 • zawieraniu umów z przedsiębiorcą – tzw. umów deweloperskich,
 • procesach inwestycyjnych związanych z obrotem (zakup, sprzedaż) i użytkowaniem nieruchomościami,
 • składaniu wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • pozywaniu o zobowiązanie przedsiębiorcy (dewelopera) do ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • wnioskowaniu o wyrażenie zgody na podział (połączenie) lokalu.

Prowadzimy sprawy o:

 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
 • uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni,
 • eksmisję z lokalu mieszkalnego,
 • ustalenie niezasadności wypowiedzenia czynszu najmu,
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
 • zapłatę,
 • nakazanie dokonania napraw.

Podejmujemy się spraw dotyczących przydziału kwatery i najmu lokali służbowych na podstawie ustaw: o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP, o Policji, o ABW i AW, o SW.

DORADZAMY w kwestii:

 • dziedziczenia praw do lokalu,
 • skutków rozwodu na prawo do lokalu,
 • skutków śmierci małżonka uprawnionego do lokalu,
 • obciążeń hipoteką,
 • zakładania ksiąg wieczystych,
 • zarządzania własnością lokali oraz spółdzielczymi prawami do lokali.