Prawo pracy

Dla Przedsiębiorcy Kancelaria sporządza:

  • umowy o pracę,
  • regulaminy pracy i wynagradzania,
  • inne akty wewnętrzne,
  • wykładnię obowiązujących aktów prawnych.

Prowadzimy szkolenia tematyczne dla pracowników Przedsiębiorcy.

Oferujemy reprezentację Przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy.