PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Wspieramy w podejmowaniu trudnych decyzji, rzetelnie przedstawiając wszelkie aspekty wyborów Naszych Klientów. Pozostajemy w pełnej dyspozycji dla osób, które powierzyły nam swe życiowe sprawy.

Zapewniamy wszechstronne doradztwo w kwestiach majątkowych aktualnych i byłych małżonków przy:

 • umowach majątkowych między małżonkami – wspólności, odrębności majątkowej,
 • odpowiedzialności małżonka za zobowiązania współmałżonka,
 • ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami (w drodze umowy, przed sądem),
 • podziale majątku wspólnego (umownie, sądowo),
 • nakazaniu wypłacania wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • rozliczeniach między partnerami związków niezalegalizowanych.

POMAGAMY przed wszczęciem procesu oraz w jego toku w sprawach o:

 • rozwód (bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka),
 • separację (zniesienie separacji),
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

Zajmujemy się kompleksowo i z zaangażowaniem sprawami o:

 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku),
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • przysposobienie (w tym rozwiązanie przysposobienia),
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonania,
 • wydanie dziecka;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim (zmianę kontaktów),
 • ustalenia miejsca pobytu małoletniego,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami.