Prawo spółek handlowych

Kancelaria zajmuje się:

  • przygotowywaniem umów,
  • zgłaszaniem podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • postępowaniem dotyczącym uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał,
  • doradztwem w zakresie wyboru formy prawno-organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • polubownego i sądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy wspólnikami.