PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, by znaleźć dla swego Klienta przede wszystkim SKUTECZNE ROZWIĄZANIE – kompleksowo i wnikliwie zajmując się zleconą sprawą.

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy w sprawach odwołania o decyzji o:

 • emeryturę z funduszu ubezpieczeń społecznych,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy z funduszu ubezpieczeń społecznych
 • rentę rodzinną,
 • świadczenia żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, innych służb mundurowych i członków ich rodzin,
 • rentę lub emeryturę osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • rentę szkoleniową,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego,
 • ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
 • rentę socjalną,
 • ustalenie wymiaru świadczenia,
 • świadczenia rodzinne z tytułu:
 • urodzenia dziecka i zasiłku macierzyńskiego,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne),
 • zasiłek chorobowy,

Prowadzimy sprawy sądowe – „skargi na milczenie” – na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie