Windykacja należności pieniężnych

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom Przedsiębiorcy. Reprezentujemy Klientów w toku postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania należnych im praw majątkowych.

Proponujemy rozwiązania zmierzające do jak najpełniejszego zabezpieczenia wierzycieli przed nieuczciwością kontrahentów.

Świadczymy usługi polegające na reprezentacji na wszystkich etapach służących skutecznemu dochodzeniu ich wierzytelności. Procedura windykacyjna jest przeprowadzana przez Kancelarię Adwokacką, o jej efektach Przedsiębiorca jest na bieżąco informowany.

Kancelaria dochodzi niezapłaconych należności na drodze polubownej, a gdy działania te nie przynoszą rezultatu prowadzi działania sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

Działania mające na celu odzyskanie należności obejmują:

  • telefoniczne monitowanie dłużnika,
  • sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty,
  • wniesienie pozwu o zapłatę do sądu,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w toku procesu,
  • formułowanie wniosków egzekucyjnych,
  • reprezentacja Przedsiębiorcy w toku postępowania egzekucyjnego,
  • monitorowanie przebiegu egzekucji komorniczej – poprawności formalnej działań Komornika Sądowego oraz jego efektywności ekonomicznej.

Prowadzimy działania zmierzające do ustalenia sytuacji majątkowej dłużników – w toku postępowania o wyjawienie majątku oraz postępowania o ujawnienia dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych rejestrach publicznych.

Reprezentujemy Mocodawcę w postępowaniu upadłościowym i układowym dłużnika.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w toku nawiązywania współpracy z kontrahentami, celem skutecznego zabezpieczenia wierzytelności naszego Klienta w toku współpracy handlowej w ramach prowadzonej działalności.